Juridische Commissie

De juridische commissie ondersteunt het bestuur door de statuten en het huishoudelijke reglement aan te passen volgens de Nederlandse wet en geeft op verzoek opheldering over juridische kwesties. De commissie wordt benoemd door de Algemene Ledenvergadering.

Raad van Advies

De Raad van Advies adviseert het zittende bestuur over werkzaamheden en keuzes die gemaakt worden. Deze rol wordt vervuld door oud bestuursleden. Zij worden benoemd door de Algemene Ledenvergadering.

Kascommissie

De kascommissie controleert tweemaal per jaar de financiële situatie van de vereniging. Hierover wordt verslag gegeven tijdens de alv. Bovendien kan de penningmeester om advies vragen bij twijfel of lastige situaties. De kascommissie wordt benoemd door de Algemene Ledenvergadering.

Sollicitatiecommissie

De sollicitatiecommissie stuurt jaarlijks de vacature voor nieuwe bestuursleden uit en gaat met geïnteresseerden in gesprek. Vervolgens zullen zij advies uitbrengen aan de Algemene Ledenvergadering. De sollicitatiecommissie wordt benoemd door de Algemene Ledenvergadering.