fbpx

Vacature bestuur

Op deze pagina vind je informatie over wat een bestuursjaar bij AEGEE-Nijmegen inhoudt, de diverse functies die het bestuur invult en kun je over de ervaringen van het huidige bestuur lezen. Voor meer informatie over de vereniging in het algemeen kun je op de andere pagina’s van onze website terecht!

Om te solliciteren voor het bestuur dien je een mail met je personalia, motivatie en curriculum vitae te mailen naar sollicitatie@aegee-nijmegen.nl . Onder de kop ‘’functies’’  zijn de diverse functieprofielen bijgevoegd.

Op 21 mei zal er vanaf 15:45 een fysieke informatie-activiteit plaats vinden. Wil je hier graag bij zijn? Stuur dan een mail naar board@aegee-nijmegen.nl ! Ook kun je zowel bij het bestuur als de sollicitatiecommissie (sollicitatie@aegee-nijmegen.nl) terecht voor vragen.
Algemene informatie

AEGEE-Nijmegen is een vereniging met ongeveer 150 leden en beschikt over diverse informele, formele en reiscommissies. Als bestuur ben je nauw betrokken met leden en ben je door de veelzijdigheid van de vereniging actief bezig op diverse gebieden! Een bestuur bij AEGEE-Nijmegen bestaat uit minimaal drie personen (President, Secretary en Treasurer) en daarnaast zijn er functies gebruikelijk die zaken regelen binnen AEGEE-Nijmegen (Internal Affairs Officer), die de zaken regelen met externe bedrijven (External Affairs Officer) en die de zaken regelen voor het Europese deel van AEGEE (European Affairs Officer). Een bestuursjaar bij AEGEE-Nijmegen kan zowel fulltime (40 uur per week) als parttime (20 uur per week) zijn, met uitzondering van de functie President. Het is daarnaast mogelijk om een statutaire functie met een niet-statutaire functie te combineren.

Functiebeschrijvingen

Vacature President: Bestuursfunctie AEGEE – President 2021-2022

Vacature Sercretary: Bestuursfunctie AEGEE – Secretary 2021-2022

Vacature Treasurer: Bestuursfunctie AEGEE – Treasurer 2021-2022

Vacature Internal Affairs Officer: Bestuursfunctie AEGEE – Internal Affairs Officer 2021-2022

Vacature External Affairs Officer: Bestuursfunctie AEGEE – External Affairs Officer 2021-2022

Vacature European Affairs Officer: Bestuursfunctie AEGEE – European Affairs Officer 2021-2022

President

De President (of Voorzitter) is het gezicht van de vereniging. Je bent niet alleen de voorzitter in Nijmegen, maar je praat ook veel met externen om AEGEE als vereniging meer bekendheid te geven. Voor leden is de voorzitter ook het eerste aanspreekpunt op het moment dat je iets wilt weten, of wanneer er iets niet goed loopt en je hulp nodig hebt. Ook is de voorzitter altijd op de borrel in de Villa te vinden waar je altijd een praatje met hem/haar kan maken.

Secretary

De Secretary (of Secretaris) zorgt voor alle inkomende en uitgaande post. Op deze manier is de secretaris altijd op de hoogte van wat er speelt binnen de vereniging. Deze informatie wordt bijvoorbeeld verwerkt in de digitale weekbrief – de Friday Flyer- die de secretaris elke vrijdag verstuurt. Verder houdt de secretaris het ledenbestand bij. Je neemt dan ook contact op met de secretaris als je verhuist of je gegevens wil aanpassen. De secretaris zorgt dan dat je contactgegevens worden aangepast. Tenslotte is het notuleren van bestuursvergaderingen, voorzittersvergaderingen en algemene ledenvergaderingen een belangrijke taak van de secretaris. De notulen hiervan worden na afloop naar de leden verstuurd en verschijnen op de website onder interne documenten.

Treasurer

Als Treasurer (of Penningmeester) ben je verantwoordelijk voor het financiële reilen en zeilen van de vereniging. Dit houdt in dat je de inkomsten en uitgaven van AEGEE-Nijmegen regelt en controleert. Een aantal taken zijn bijvoorbeeld het afschrijven van contributie, het betalen van de huur voor de Office en het geld verschaffen voor het kopen van promotiemateriaal. Daarnaast begeleidt de penningmeester commissies bij het overzichtelijk opzetten en realiseren van hun begroting. Hierbij zit de penningmeester vooral leden achter de broek om te zorgen dat bonnetjes worden ingeleverd, zodat hij of zij weet waar het geld gebleven is dat commissies hebben uitgegeven. Verder is het de taak van de penningmeester om de boekhouding bij te houden.

Internal Affairs Officer

De Internal Affairs Officer (of Internal) zorgt voor alles wat er binnen AEGEE-Nijmegen gebeurt. Dat betekent bijvoorbeeld het goede verloop van de introductieperiodes in september/oktober en februari/maart. Daarnaast is de Internal Officer het aanspreekpunt voor commissies en zorgt de Internal dat geplande activiteiten niet overlappen met elkaar. Dit jaar heeft de vereniging geen Internal Affairs Officer en daarom is het leiden van de introducties overgenomen door de External Affairs Officer. De communicatie met commissies is onder de bestuursleden verdeeld en de communicatie met voorzitters en het organiseren van voorzittersoverleggen wordt door de President gedaan.

External Affairs Officer

Waar de Internal Affairs Officer zorg draagt voor de zaken binnen AEGEE-Nijmegen, zorgt de External Affairs Officer voor contact met mensen buiten de vereniging. Dus bedrijven, mogelijke sponsoren van de vereniging, de universiteit etcetera. Bovendien zorgt de External officer voor het onderhouden van het contact met oud-leden. Dit jaar zorgt de External ook voor de merchandise en de promotie van AEGEE-Nijmegen.

European Affairs Officer

De European Affairs Officer houdt in de gaten wat er allemaal binnen AEGEE-Europe speelt en communiceert dit (onder andere via de Friday Flyer) naar de leden. Ook is het zijn of haar taak om de leden enthousiast te maken over het Europese niveau van AEGEE en ze te ondersteunen in het actief deelnemen aan activiteiten in Europa. Hierbij kun je bijvoorbeeld denken aan leden voorzien van alle mogelijke informatie, of ten tijde van de Summer University helpen bij het schrijven van een motivatiebrief en een goed woordje voor je doen als je op SU wilt gaan. Daarnaast is de European Affairs tegenover het Europese deel van AEGEE het gezicht van AEGEE-Nijmegen en is het zijn of haar taak om goed contact met andere antennae te onderhouden.

Waarom het huidige bestuur, Aera, voor AEGEE is gegaan!

Ilse Driessen – President


Hoi allemaal, ik ben Ilse, ik ben 21 jaar en studeer Pedagogische Wetenschappen. Ondertussen alweer een paar jaar geleden, in februari 2018, koos ik ervoor om mee te doen aan de winter-intro van AEGEE-Nijmegen. Ik was eerstejaars student en op zoek naar een plek waar ik me thuis kon voelen in deze nieuwe stad, iets wat zeker is gelukt! Door de jaren heen heb ik deelgenomen aan diverse commissies en heb ik leuke activiteiten zoals exchanges, een ledenweekend en een toneelstuk georganiseerd. Ik ben op een gegeven moment ook actief geworden op het Europese niveau van AEGEE-Nijmegen, waardoor mijn passie voor de vereniging alleen maar groeide! Door alle mooie ervaringen die ik met AEGEE heb gehad, wist ik op een gegeven moment dat ik vanaf september 2020 nog meer wilde geven dan ooit tevoren door een bestuursjaar te doen. Ik heb gekozen voor de functie van voorzitter, omdat ik graag een flexibele, communicatieve functie wilde invullen. Als voorzitter leid ik de vergaderingen binnen ons bestuur, waarbij je je onder andere bezig houdt met mediëren en delegeren tussen verschillende bestuursleden. Hiernaast ben je als voorzitter een groot aanspreekpunt voor de leden!

Heb je vragen over de functie van voorzitter? Dan kun je me altijd een berichtje sturen via president@aegee-nijmegen.nl!

Miguel Verwer – Secretaris & Vice-voorzitter


Hoi! Ik ben Miguel en ik ben de huidige secretaris van onze mooie vereniging. Ik ben 25 jaar en studeer bestuurskunde aan de RU. Ik zocht een vereniging om mijn studentenleven te verrijken en ben in november 2019 lid geworden bij AEGEE-Nijmegen. Dit was zeker een goede keus.

Toen ik in februari 2020 de wintro heb gelopen voelde ik me al vrij snel op mijn plek binnen de vereniging. Ik ben toen een paar maanden actief lid geweest binnen de promotiecommissie. Toen ik later hoorde dat de vereniging op zoek was naar een nieuw bestuur besloot ik te solliciteren, omdat ik graag iets terug wilde doen voor vereniging vond ik dat de ideale mogelijkheid. Als je lid wilt worden ben ik het eerste bestuurslid dat je tegenkomt, omdat ik  als secretaris verantwoordelijk ben voor het inschrijven van alle nieuwe leden. Dat is ook meteen een van mijn leukste taken, omdat ik daardoor veel van mensen weet. Verder vind ik het als secretaris fijn om het overzicht te houden over onze vergaderingen en om het aantal leden dat onze mooie vereniging heeft bij te houden! Hierdoor ben je als secretaris een belangrijke schakel binnen het bestuur en ik leer hier dan ook erg veel van.

Heb je ergens vragen over? Je kunt me altijd mailen via secretary@aegee-nijmegen.nl!

Jochem Raat – Treasurer & European Affairs Officer


Hoi! Ik ben Jochem, de huidige penningmeester en European Affairs Officer van AEGEE-Nijmegen. Ik heb mijn bachelor informatica in Delft gedaan en daarna ben ik in de zomer van 2019 naar het prachtige Nijmegen komen om aan mijn master te beginnen. Toen ik hier kwam was ik op zoek naar een leuke en interessante vereniging om nieuwe mensen te ontmoeten en leuke dingen te doen, en daar sloot AEGEE-Nijmegen perfect op aan!

Ik vond het meteen erg gezellig en werd erg enthousiast van het Europese niveau van de vereniging. In Februari ben ik naar Barcelona gelift voor de European Planning Meeting van 2020 en dat vond ik een geweldige ervaring! We bespraken interessante dingen over onze Focus Areas, die ook nog eens goed aansluiten op mijn eigen idealen. Ik wou er  dan graag nog veel meer mee doen en ben om deze reden European Affairs Officer geworden! Ik heb hiernaast ervoor gekozen om de taak van penningmeester op me te nemen, omdat ik het leuk vindt om mij bezig te houden met het efficiënt verdelen van geld binnen een vereniging!

Als je een vraag hebt over Europa of de financiën van de vereniging kan je me altijd mailen via jochem@aegee-nijmegen.nl!

Anne de Vries – External Affairs Officer


Hoi, ik ben Anne, ik ben 24 en doe momenteel de pre-master Environment en Society Studies. Ik ben sinds 2017 lid bij AEGEE, maar ik heb afgelopen jaar pas Amsterdam ingeruild voor het mooie Nijmegen. In Amsterdam was ik al actief lid en zat ik bij verschillende commissies, dus het was voor mij vanzelfsprekend dat ik ook in Nijmegen actief zou worden. De afgelopen paar jaar heb ik dan ook heel veel leuke reisjes gemaakt met AEGEE. Uitwisselingen met Istanbul, Pisa, Londen, Skopje, en nog veel meer. Agora’s, Summer Universities, te veel om op te noemen!

Na mijn eerste borrel bij AEGEE-Nijmegen voelde ik mij hier al zo thuis dat ik besloot een bestuursjaar te doen. Actief worden is dus wel gelukt, want ik ben dit jaar de External Affairs Officer! Dit is een flexibele taak, waardoor ik het makkelijk kan combineren met mijn pre-master. Hiernaast vind ik het super leuk om te mogen netwerken met andere organisaties in en buiten Nijmegen! Zo houdt ik mij bezig met sponsoring, houd ik contact met andere Nederlandse AEGEE-locals en coördineer ik de introductie van AEGEE-Nijmegen.

Als je vragen hebt dan kan je mij altijd bereiken via external@aegee-nijmegen.nl!

Ben jij al overtuigd om een bestuursjaar bij AEGEE-Nijmegen te doen? Solliciteer nu!