fbpx

Missie en visie

Missie

De missie van AEGEE is om studenten en jongeren in Europa te stimuleren om een actieve rol in de samenleving op te pakken. AEGEE wil een platform voor dialoog en onderwijs bieden en tegelijkertijd optreden als vertegenwoordiger richting beleidsmakers. Bovendien wil AEGEE wederzijds begrip stimuleren en Europa dichter bij jongeren brengen.

Visie

De visie van AEGEE is dat er moet worden gestreefd naar een democratisch, divers en grenzeloos Europa, dat sociaal, economisch en politiek geïntegreerd is en de participatie van jongeren in haar constructie en ontwikkeling op waarde schat. Dit voor leden van zowel binnen als buiten de EU, politiek bewust maar niet gekleurd in een interdisciplinaire setting.